Zdravá školní jídelna 

Alergeny 

Aktuální jídelníček 

18.–22. 3. 2019

Jídelníček

11.–15. 3. 2019

Jídelníček

4.–8. 3. 2019

Jídelníček

Provozní řád školní jídelny 

Adresa školy: 
Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace
Hlavní 25, Olbramice, 742 83 Klimkovice
Telefon:
ZŠ 556 420 836, MŠ 739 677 258
Vedoucí ŠJ:
Blanka Vránová
Kuchařka:
Ladislava Svobodová

 

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., - školský zákon.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

2. Provoz ŠJ

Provozní doba
6:00–14:30
Výdejní doba
pro žáky
11:20–12:20
 
pro děti MŠ
12:20–12:40
 
pro odběr do jídlonosičů
11:10–11:20
 
(jídlo bude nachystáno na výdejové okénko na talíře, odebírající si je přemístí sám do jídlonosiče)

3. Výše stravného

MŠ:
3–6 let
celodenní
32,– Kč
 
 
polodenní
26,– Kč
 
7 let
celodenní
35,– Kč
 
 
polodenní
28,– Kč
ZŠ:
5–6 let
 
18,– Kč
 
7–10 let
 
22,– Kč
 
11–14 let
 
23,– Kč

 

4. Placení stravného

  1. platbou v hotovosti, kterou vybírá účetní školy nebo vedoucí ŠJ a to nejpozději do 10. dne v měsíci. Pokladní hodiny školy: středa a pátek od 6.00-14.00 hod.
  2. svolením k inkasu, k 10. dni v měsíci
  3. převodem pomocí příkazu k úhradě na účet školy (ČS, č. ú. 177 258 83 39/0800) nejpozději do 10. dne v měsíci

5. Odhlášky ze stravování

Provádí se v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na číslech 556 420 863, 732 462 217 každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hodin. Nejpozději však do 13.00 hodin je nutné odhlásit oběd pro následující den. Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování žáků jen v době jejich pobytu ve škole. Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole z hlediska nároku na oběd za pobyt ve škole. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce veškeré další obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole odhlásit, jinak musí za obědy doplatit do jejich plné výše (věcné a mzdové náklady).

6. Jídelní lístek

na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na webový stránkách školy.

7. Dotazy, připomínky

dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou školy.

V Olbramicích dne 1. 9. 2017

            Blanka Vránová                                                        Mgr. Sylva Bártová
             vedoucí ŠJ                                                                  ředitelka školy

Kalkulační list pro školní a závodní stravování 

  MŠ  Zaměstnanci
3-6 let 6-7 let 5-6 let 7-10 let 11-14 let
finanční normativ snídaně            
přesnídávka 8,00 9,00        
oběd 18,00 19,00 18,00 22,00 23,00 30,00
svačina 6,00 7,00        
večeře            
FN celkem 32,00 35,00 18,00 22,00 23,00 30,00
poplatek 32,00 35,00 18,00 22,00 23,00 30,00
věcné a os. náklady 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
mzdové náklady 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
plná cena 65,00 68,00 51,00 55,00 56,00 63,00

Platnost od 1. 9. 2017

            Blanka Vránová                                                        Mgr. Sylva Bártová
             vedoucí ŠJ                                                                  ředitelka školy

Archív jídelníčků 


KVĚTEN 2018


DUBEN 2018


BŘEZEN 2018


ÚNOR 2018


LEDEN 2018


PROSINEC 2017


LISTOPAD 2017


ŘÍJEN 2017


ZÁŘÍ 2017


ČERVEN 2017


KVĚTEN 2017


DUBEN 2017


BŘEZEN 2017


ÚNOR 2017


LEDEN 2017


PROSINEC 2016


LISTOPAD 2016


ŘÍJEN 2016


ZÁŘÍ 2016


ČERVEN 2016


KVĚTEN 2016


DUBEN 2016


BŘEZEN 2016


ÚNOR 2016


LEDEN 2016


PROSINEC 2015


LISTOPAD 2015


ŘÍJEN 2015


ZÁŘÍ 2015


ČERVEN 2015