Aktuální jídelníček 

 Jidelníček 27.1. - 31.1.

 

Zdravá školní jídelna 

Alergeny 

Provozní řád školní jídelny 

Adresa školy: 
Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace
Hlavní 25, Olbramice, 742 83 Klimkovice
Telefon:
ZŠ 556 420 836, MŠ 739 677 258
Vedoucí ŠJ:
Blanka Vránová
Kuchařka:
Milan Longin

 

1) Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., - školský zákon.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

2) Provoz ŠJ

Provozní doba                                                           6:00 – 14:30

Výdejní doba pro žáky                                              11:20 – 12:20

                       pro děti                                     MŠ     12:20-12:40

                        pro odběr do jídlonosičů                    11:10-11:20 (jídlo bude nachystáno na výdejové okénko na talíře, odebírající si je přemístí sám do jídlonosiče)

3)Výše stravného

Dle kalkulačního listu pro školní stravování níže.

4)Placení stravného

a) platbou v hotovosti, kterou vybírá účetní školy nebo vedoucí ŠJ a to nejpozději do 10.dne

    v měsíci. Pokladní hodiny školy: pátek od 7.40-8.30 hod.

b) svolením k inkasu, k 10.dni v měsíci

c) převodem pomocí příkazu k úhradě na účet školy (ČS, č.ú. 177 258 83 39/0800)  

    nejpozději do 10.dne v měsíci

5)Odhlášky ze stravování

Provádí se v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na číslech 556 420 863, 732 462 217 každý pracovní den, nejpozději však do 7,30 hodin. Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování žáků jen v době jejich pobytu ve škole. Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole z hlediska nároku na oběd za pobyt ve škole. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce veškeré další obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole odhlásit, jinak musí za obědy doplatit do jejich plné výše ( věcné a mzdové náklady ).

6)Jídelní lístek

na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na webových stránkách školy

7)Dotazy, připomínky

dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou školy.

V Olbramicích dne 1.9.2019

            Blanka Vránová                                                         Mgr. Sylva Bártová

             vedoucí ŠJ                                                                  ředitelka školy

Kalkulační list pro školní a závodní stravování 

 Kalkulační list

 

Archív jídelníčků 2019/20 

Archív jídelníčků 


DUBEN 2019


BŘEZEN 2019


ÚNOR 2019


LEDEN 2019


PROSINEC 2018


LISTOPAD 2018


ŘÍJEN 2018


ZÁŘÍ 2018


ČERVEN 2018


KVĚTEN 2018


DUBEN 2018


BŘEZEN 2018


ÚNOR 2018


LEDEN 2018


PROSINEC 2017


LISTOPAD 2017


ŘÍJEN 2017


ZÁŘÍ 2017


ČERVEN 2017


KVĚTEN 2017


DUBEN 2017


BŘEZEN 2017


ÚNOR 2017


LEDEN 2017


PROSINEC 2016


LISTOPAD 2016


ŘÍJEN 2016


ZÁŘÍ 2016


ČERVEN 2016


KVĚTEN 2016


DUBEN 2016


BŘEZEN 2016


ÚNOR 2016


LEDEN 2016


PROSINEC 2015


LISTOPAD 2015


ŘÍJEN 2015


ZÁŘÍ 2015


ČERVEN 2015