Zaměstnanci 

Ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku: 

Mgr. Sylva Bártová

Třídní učitelka 2. a 3. ročníku: 

Mgr. Helena Čechová

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku:

Mgr. Lucie Matznerová

Mgr. Jana Krestová (mateřská dovolená)

Asistent pedagoga:

Mgr. Dagmar Chylová

Vychovatelka v anglické školní družině:

Mgr. Hana Ulmanová Bolinger

Vedoucí MŠ, zástupce statutárního orgánu: 

Bc. Alžběta Kozelská 

Učitelka MŠ:

Daniela Pavlorková 

Účetní: 

Bc. Tereza Kvitová 

Vedoucí školní jídelny: 

Blanka Vránová

Kuchařka: 

Vladislava Svobodová

Uklízečka: 

Eva Hozová

Blanka Vránová