Zaměstnanci 

Ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Mgr. Sylva Bártová

Třídní učitelka 3. ročníku: 

Mgr. Helena Čechová

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku:

Mgr. Lucie Matznerová

Další pedagogové

Mgr. Jana Krestová (mateřská dovolená)

Klára Hlubková

Asistent pedagoga:

Bc. Lucie Chmielová

Gabriela Jurčagová

Vychovatelka v anglické školní družině:

Klára Hlubková

Vedoucí  učitelka MŠ: 

Daniela Pavlorková 

Učitelka MŠ:

Denisa Klimešová
 

Účetní: 

Ing. Tereza Kvitová

Vedoucí školní jídelny: 

Blanka Vránová

Kuchař: 

Milan Longin

Uklízečka: 

Eva Hozová

Blanka Vránová