USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 

 

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 16:00 hod.

  6:30–10:15     příchod dětí,  hry dle zájmu a přání dětí,

                         pohybové aktivity, příprava na svačinu, dopolední svačina,

                         individuální, skupinové a společné výchovně vzdělávací 

                         činnosti, didakticky zacílená činnost pro předškoláky  

10:15–12:15     příprava na pobyt venku, pobyt venku:  pobyt na školní  

                         zahradě, v centru volného času - dětské hřiště,

                         vycházky do okolí 

12:15–12:50     příprava na oběd, oběd, stomatologická péče 

12:50–14:30     příprava k odpočinku, vyprávění pohádek,

                         odpočinek, náhradní nespací aktivity 

14:30–16:00     probouzení, příprava na svačinu, odpolední svačina,

                         hry dle zájmu a přání dětí