Mgr. Helena Čechová 

 

Učitelka ZŠ

tel: 556 420 836

mobil: 605 074 413

Přehled vzdělání a kurzů 

 • 2003 Školení SIPVZ úroveň Z
 • 2003 program celoživotního vzdělávání, pedagogická způsobilost
 • k výkonu vychovatel školských zařízení
 • 2003 Vzdělávací program PC Ostrava: „Rošťáci a lumpové“
 • 2004 Vzdělávací program PC Ostrava: Hry pro zvládání agresivity a neklidu
 • 2005 Osvědčení: Slovní hodnocení a sebehodnocení žáků
 • 2005 Krajské zařízení pro DVPP; Osvědčení: Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • 2006 Krajské zařízení pro DVPP; Osvědčení: „Jak motivovat děti k činnostem v družině“
 • 2007 Specializační studium oboru Speciální pedagogika pro učitelky a výchovné pracovníky
 • 2007 Krajské pracoviště NIDV, vzdělávací program: Hry pro efektivní vyučování
 • 2008 Ostravská univerzita, bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika
 • 2008 Krajské zařízení DVPP; Osvědčení: Psychomotorické hry a cvičení
 • 2009 Seminář k environmentální výchově: „Jiný kraj-jiný mrav, Va nové adrese, Padouch nebo hrdina?“
 • 2009 Krajské pracoviště NIDV, vzdělávací program: Motivace hrou ve vyučování
 • pro 1. stupeň základní školy – Kooperativní vyučování
 • 2009 Krajské zařízení DVPP; Osvědčení: Jsem neposedný. Co s tím mám dělat?
 • 2009 Vzdělávání EVVO, seminář: Co se skrývá za bludným kořenem, Kde je kompost tam to žije
 • 2010 Krajské zařízení DVPP; Osvědčení: Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi
 • 2010 Univerzita J. A. Komenského Praha, magisterské studium Pedagogika – obor Andragogika
 • 2011 Projekt: Moderní škola – Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace
 • organizačních forem metod výuky – Evropa škole, škola Evropě
 • 2011 ČČK Ostrava, školení: Základní norma zdravotnických znalostí, Průkaz zdravotníka zotavovacích zařízení