Mgr. Jana Krestová 

 

Učitelka ZŠ

e-mail: janakunckova@seznam.cz

Přehled vzdělání a kurzů

Studium:

 • 2001 - 2005 Střední pedagogická škola v Přerově, obor Výchovná a humanitární činnost
 • 2005 - 2010 Učitelství pro 1. stupeň, Univerzita Hradec Králové specializace Speciální pedagogika
 • 2007 - 2010 Rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň, specializace Dramatická výchova
 • letní semestr 2009 Zahraniční studium Volda University, Norway

Téma diplomové práce: Komparace vzdělávání žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a zahraničí

Studijní odborná praxe během studia na střední škole:

 • Mateřská škola ve Studénce
 • Školní družina při ZŠ ve Studénce
 • Speciální škola pro žáky s více vadami v Kopřivnici
 • Ústav sociální péče- denní pobyt v Přerově
 • Dětský domov v Příboře
 • Romské komunitní centrum Lačo jilo- Dobré srdce v Přerově - v celkovém rozsahu cca 400 hodin

Studijní odborná praxe během vysokoškolského studia:

 • Observační praxe ZŠ Studénka
 • Zápis do 1. třídy ZŠ Studénka
 • Asistentská praxe ZŠ Butovice
 • Bloková praxe během prvního týdne šk. roku v 1. třídě- ZŠ Butovice
 • Průběžná praxe ZŠ Mandysova, Hradec Králové
 • Praxe ve specializaci- ZŠ praktická, Tovární, Studénka
 • Praxe ve specializaci- hodiny dramatické výchovy, ZŠ Věkoše, HK
 • Průběžná praxe ZŠ Milady Horákové, Hradec Králové
 • Průběžná praxe Primary school Øyra, Volda, Norway
 • Škola v přírodě- 1 týden, ZŠ Komenského, Odry
 • Souvislá 4týdenní praxe v málotřídní škole, Olbramice
 • + týdenní praxe v plně organizované škole (ZŠ Studénka) - v celkovém rozsahu cca 250 hodin

Absolvované kurzy:

 • plavecký, lyžařský, turistický s didaktikou
 • výtvarný
 • kurz znakového jazyka
 • kurz oddílových vedoucích na tábory pro postižené děti (pod záštitou ARPZPD)
 • kurz činnostního učení Tvořivá škola
 • CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností)
 • Seminář „Splývavé čtení“

Dále:

 • lektorství hry na klávesy pod Hradeckou kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o (2009/2010)
 • ZUŠ (1. cyklus hry na klavír a příčnou flétnu) 

DVPP:

 • Seminář Matematika na 1. stupni trochu jinak (listopad 2010)
 • Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 1. stupni (březen 2011)
 • Výuka ICT na 1. stupni (květen 2011)
 • Testy ECDL