Mgr. Sylva Bártová 

 

Ředitelka školy

tel: 556 420 836

mobil: 603 266 669

e-mail: zsolbramice@seznam.cz

Přehled vzdělání a kurzů  

 • Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec
 • Střední pedagogická škola v Přerově (dvouletá nadstavba-obor vychovatelství)
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – I. stupeň ZŠ

 Specializované činnosti

 • Dvouleté studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Dvouleté studium výchovného poradenství
 • Studium koordinátora prevence patologických jevů

Kurzy v oblasti právních předpisů

 • Škola – ekonomika II
 • Plánování
 • Aktuální otázky vzdělávací politiky
 • Školské zákony v praxi škol
 • ŠVP a hodnocení jeho účinnosti
 • Jak sestavit úspěšný projekt
 • Autoevaluace školy
 • Jak si udělat ŠVP pro neúplné školy
 • Škola-právo-Zákoník práce
 • Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství
 • Time management
 • Vzdělávací lídr-právní subjektivita škol
 • Kontrola a hodnocení v práci ředitele
 • Ředitel jako manažer řízení

Počítačová gramotnost

 • ICT na prvním stupni
 • Publikování na internetu
 • Testy ECDL

Odborné kurzy

 • Metoda dobrého startu
 • Alternativní metody výuky čtení
 • Splývavé čtení
 • Činnostní učení
 • Kooperativní učení
 • Odměny a tresty ve školní praxi
 • Agrese a agresivita u dětí a mládeže
 • Zážitkový výcvikový kurz
 • Integrace dětí se zdravotním postižením